Zpět na hlavní stránku MgA. Iveta Kadlecová Životopis
STUDIA
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně (1994 - 2000)
Ikonopisná škola při Moskevské Duchovní Akademii „Trojicko - Sergijeva lavra" - denní studium, Rusko (září 2002 - červen 2005)
STÁŽE
Monastýrská ikonopisná dílna „Bodjani" u Nového Sadu, Srbsko (červenec-srpen 1997, srpen - září 1998, srpen - září 2000, srpen 2002)
Ikonopisný kurz v Praze vedený otcem Serafimem z Moskvy (duben 2001)
Ikonopisná škola při Moskevské Duchovní Akademii „Trojicko - Sergijeva lavra" - stáž, Rusko (září 2001)
Monastýrská ikonopisná dílna „Svjato - Vvedenskaja Optina Pustyn" - stáž, fresková malba, Rusko (červenec 2004)
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
2012 - Pravoslavné ikony, v rámci festivalu Kefasfest, Dolní Kounice
2011 - Pravoslavné ikony, Cheb
2011 - Pravoslavné ikony, Frýdek Místek
2010 - Umění byzantských ikon, u příležitosti 360. výročí návratu Palladia do Staré Boleslavi v roce 1650, Stará Boleslav
2010 - Historie pravoslavné ikony a její symbolika, Akademie pro třetí věk, Biskupství ostravsko - opavské, Ostrava
2010 - Zkušenosti s psaním ikon, biskupská rezidence, Hradec Králové
2006 - Ikonopisecká práce a praktické zahraniční studijní zkušenosti - přednáška v rámci ikonopiseckého semináře, monastýr Vilémov
VEŘEJNÉ PREZENTACE
2011 - Cesty víry - Okno do věčnosti, natočila Čt Ostrava.
2010 - Učební lekce o ikonách, natočila TV Noe.
2001 - Krátký televizní dokument pro Čt (U příležitosti dokončení ikony "Kristus na trůně" pro chrám sv. Cyrila a Metoděje v Přerově).
Publikace o výstavách a rozhovory v časopisech a novinách.
BIBLIOGRAFIE
Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Ikona - zření proměněného světa (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2011.
Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Ikona teologie v obraze (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2010.
Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Řeč ikon (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2008.
Iveta Kadlecová. In: Encyklopedie Who is...(v České republice), Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug, Švýcarsko 2007
Jana Baudišová, Iveta Kadlecová. Ikonopisectví v Čechách a na Moravě (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2006.
SOUKROMÉ SBÍRKY
Česká republika, Slovenská republika, Německo, Rusko, Řecko, Srbsko.