Zpět na hlavní stránku
MOB.TEL.: +420/723504121
E - MAIL: iveta.kad@volny.cz
INTERNET: www.pravoslavneikony.cz
Kontakt

Kontaktovat mě můžete v případě zájmu o zakázku na ikonu nebo chcete-li se dovědět o ikonách něco bližšího.
Velikost a především pak složitost provedení ovlivňují významnou měrou pracnost každé ikony či jiné realizace.
Proto se cena stanovuje vždy individuálně po vzájemné dohodě.

Při studiích jsem prošla ruznými ikonopisnými školami - srbskou, řeckou i ruskou,
proto mohu brát u každé zakázky zřetel na Vaše osobní zaměření.
Zpočátku jsem se ve své ikonopisné tvorbě orientovala především na srbské a řecké školy 14. stol.
Později jsem se na Moskevské Duchovní Akademii zabývala školou ruskou.
Můj zájem však vždy směřoval k počátkům ikonopisectví, k jejich kořenům,
které jsem měla možnost poznávat po celou dobu studií.
Mé ikony se začaly k této době orientovat.
Ve formování vlastního stylu je mi proto v současné době nejblíže ikona
opírající se o byzantské období, ale i o umění dřívější.

Mám dobrou zkušenost s klasickým formátem, psala jsem však i ikonu dvoumetrové výšky,
miniatury a jiné drobné realizace, jako např. malba na kámen či dřevěné vajíčko.
Velmi mne oslovila i malba na stěnu - freska.
V ikonopisné škole v Rusku jsem pracovala také na komplexních projektech,
jako je např. návrh ikonostasu nebo koncept výzdoby interiérového prostředí chrámu.