Zpět na hlavní stránku Další stránka Ikony

Kristus ve slávě

Bohorodice na trůně

Svatý Jiří

Archanděl Michael

Zvěstování

Narození Krista

Vzkříšení

Bohorodice rozvazující uzly