Vojín

Freska do mokré omítky, detail
(33 x 24 cm)
červen 2004
Soukromá sbírka autorky