Mladý vojín

Freska do mokré omítky, detail
(32 x 25 cm)
červen 2004
Soukromá sbírka autorky