Kristus Pantokrator

Vaječná tempera, dřevěná deska, plátkové zlato
(21,5 x 27 cm)
květen 2002
Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Přerov