Kristus na trůně

detail z knižních iluminací
Akvarel s vaječnou temperou, papír
(21 x 15 cm)
2008
Monastýr sv. Gorazda, Hrubá Vrbka