Kresba tuší

Kresba se detailněji rozpraovává tuší.