Jan Bohoslovec

Freska do mokré omítky, detail
(32 x 43 cm)
červen 2004
Soukromá sbírka autorky