Bohorodice Sv. Cyril Sv. Metoděj Sv. Gorazd Moravský Sv. Gorazd Český a Moravsko-Slezský Sv. Ivan Český Sv. Prokop Sázavský Sv. Ludmila Sv. Václav Sv. Vít Arch. Michael Sv. Rostislav
Návrh ikonostasu

Akvarel, papír
Měřítko 1 : 6, (18 x 37,2 cm)
leden 2006
Návrh pro chrám sv Jiří v Amsterodamu, Holandsko