Evangelista Lukáš

detail z knižních iluminací
Akvarel s vaječnou temperou, papír
(13 x 10 cm)
červen 2006
Soukromá sbírka autorky