Archanděl Michael

detail z knižních iluminací
Akvarel s vaječnou temperou, papír
(20 x 14 cm)
červen 2006
Soukromá sbírka autorky