Zpět na hlavní stránku Další stránka Návrh ikonostasu

Návrh ikonostasu pro chrám sv. Jiří v Amsterodamu, Holandsko