Zpět na hlavní stránku Technika

Ikony jsou napsány klasickou starou technologií, s použitím přírodních materiálů.

Jako podklad tu slouží dřevěná deska z lipového dřeva, z druhé strany zpevněna dubovými "šponkami". Deska je proklížena přírodním klihem, přilepí se na ni lněné plátno a nanese několik vrstev kliho - křídového podkladu. Po té se povrch pečlivě brousí a potřebná místa vyzlatí plátkovým zlatem. Základní kresba se kreslí štětcem - rozetřeným uhlem s vodou - přímo na připravený podklad na desce, která se postupně rozpracovává detailněji tuší. Pro malbu jsou použity přírodní pigmenty rozetřené s vaječnou emulsí. Ikona se lakuje lakem na bázi lněného oleje, či lakem s příměsi včelího vosku.

Je to technologický postup používaný již od samotných počátků zrodu "ikonopisectví" (opomeneme - li první ikony psané enkaustikou). V jednotlivých zemích se vždy jen detailně liší, a to dle zvyklostí a přístupnosti používaných materiálů.